Apie klubą

ROCKMERGĖ - tai klubas, vienijantis žmones, kurie yra neabejingi muzikai.

Muzikai visuose jos pavidaluose! Nuo pat savo pradžios, klubas siekė padėt žmonėms eit jų pasirinktu keliu...Ir štai dabar ROCKMERGĖ vėl atgimsta! Atgimsta, kad galėtų tęsti tradicija ir gyvenimo būdu virstančią savo veiklą.


...Lengvas rokas jaunoj sieloj atveria akis duris ir langus. Du pirštai iškelti į viršų ne visada reiškia taiką.Pro tuos langus ir duris, ne visada pagal taisykles lipa Rockmergė. Apie valdžią neklabėsim, apie „perestroikas“ irgi. Apie pasipriešinimą užsiminti galim, nes vienokia ir kitokia prasme, taip ir yra.

Jė jė jė. Prieš ką mes priešinamės? Kardu smeigiam į paširdžius nusistovėjusiems standartams, kad jaunas žmogus tik rūko ir kažką gurkšnoja. O jei dar jaunas žmogus iš provincijos tai iš vis... Taip jauni žmonės būna rūko ir gurkšnoja, būna per daug, bet ne visada tai yra pirmo plano vaizdas. Rockmergės pirmame plane matom kūrybą, matom gitaras ir mikrofonus, matom norą keisti savo gyvenimą ir savo aplinką taip, kad joje būtų malonu gyventi. Juk, po velniais, niekas už tave to nepadarys. I n i c i a t y v u m a s. Šito žodžio bijom. Į jį dažniausiai žmonės mėto akmenis ar internetinius komentarus. Bet jei jau kažkas kažkuo mėtosi, vadinasi kardas į paširdžius kirto tiksliai...Kaip kilo mintis įkurti tokį klubą?

Mintis kilo seniai - keliems žmonėms (draugams) kuriems visada buvo įdomus muzikinis bei kultūrinis gyvenimas. Buvo noras suburti aplink save panašiai mastančius žmones ir įgyvendinti savo svajones bei norus. Juk seniau Ukmergės miestas garsėjo kaip roko miestas. Iš čia ir atsirado pavadinimas "ROCKMERGĖ"!
Kita priežastis buvo nepasitenkinimas tuo, kad Ukmergėje mažai kas vyksta, mažai renginių, mažai koncertų, jaunimas neturi kaip save parodyti ir pamatyti profesionaliai surengtų renginių, neturi galimybės patys pasireikšti. Ir mes tikrai žinome jog norinčių tai padaryti yra daug, todėl mes tai darome ir darysime.Jė jė jė. Prieš ką mes priešinamės dar? Kalbėk kaip nori, mąstyk kaip nori, bet mažas miestas yra mažas miestas. Taip pat kaip mažas vaikas. Koks jis bebūtų mielas, koks jis bebūtų gražus, kad ir kaip greitai atsistojo ant kojyčių, vistiek yra kvailesnis už didesnį vaiką. Dėl ko? Dėl to kad didesniam vaikui daugiau kas aiškinama, jam ir pačiam kyla klausimų, jis pradeda skaityti pradeda analizuoti ir kažkiek interpretuoti. Mažas miestelis verda savo sultyse. Bliamba, maniau, kad esu talentas, kol nesutikau daug talentingesnių. Niekas man nemelavo, bet save vertinti reikia globaliau. Bent jau Lietuviškame kontekste. Bendradarbiavimas su kitų miestų grupėmis, klubais, ir panašiai atveria platesnius vandenis ne tik pažvejot naujų minčių, parodyt savo gabumus, bet ir išsigąsti, supanikuoti ir paskęsti. Atgaivintas grįžti į Rockmergę ir sakai – „ Ten taip kietai. Ten tiek visko. Ne viską supratau. Bet kaip gyvenimą gyventi jau žinau“. Kooperacija, kūrybinės dirbtuvės ir šiaip šviesi ateitis. Global Village baby
Mūsų klubo vizija, tikslai?

Klubo veiklos vizija - per jauno žmogaus savanoriškumą, savarankiškumą ir savivaldą link sąmoningos visuomenės, sukurti jaunimui palankias sąlygas paprasčiausiai veikti tą, ką jie nori veikti gyvenime ir įsiklausyti į jų norus bei poreikius.
Klubo veiklos misija - suteikti galimybę jauniems žmonėms ugdytis ir ugdyti kitus per asmeninę iniciatyvą ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėje kultūrinėje veikloje.
Ugdyti jauno žmogaus pilietiškumą ir aktyvų dalyvavimą bendruomenės gyvenime;
Viešinti jaunimo neformalų ugdymą ir tarpkultūrinį mokymąsi ir siekti pripažinimo visuomenėje.
Skatinti jaunų žmonių kūrybinę saviraišką aktualiais visuomenei klausimais;
Sudaryti įvairias ir patrauklias galimybes vaikams, jaunimui ir suaugusiems aktyviai ir įdomiai praleisti laisvalaikį, pasirenkant taurias pramogas; formuoti pramogų kultūrą;
Ieškoti ir bendradarbiauti su fondais, organizacijomis, įmonėmis, įstaigomis, atskirais asmenimis visame pasaulyje, galinčiais suteikti materialinę ir kitokią paramą aukščiau paminėtiems tikslams įgyvendinti;
Jė jė jė. Ką čia dar pakorus. Kad ir kaip skiauterėtam anarchistui netiktų, tai ką pasakysiu... Prie sienos sustatom neatsakingą požiūri į savo darbą, savo veiklos nemylėjimą, ir šiaip eiliniui lietuviui būdingą atsiribojimą nuo to ką jis veikia. Sustatom prie sienos. Užrišam akis. Suskaičiuojam iki trijų. Vienas du trys. Šūvis. Kodėl mes taip dramatiškai? Rockmergės idėja, yra gera idėja. Dėl kelių labai madingų žodžių, atsiperkamumas, ilgaamžiškumas, pridėtinės vertės kūrimas. Dieve, dieve, nejuokaukit, kame čia atsiperkamumas. Ekonomika čia moralinė. Darydamas, investuodamas savo laiką, norėdamas, nors kartais ir nesėkmingai, viską padaryti idealiai, iš rezultato galiausiai gauni moralinį pasitenkinimą. Geriausi pasaulio verslininkai po daug metų darbo, džiaugiasi ne uždirbtais pinigais, o galimybe idėjiškai, kūrybiškai save vėl ir vėl realizuoti. Blaivaus proto cinikas man kemša burną kojine ir tempia į rūsį. Gerai gerai ! I l g a a m ž i š k u m a s...
Kaip galima tapti klubo nariu? Kokias privilegijas gauna klubo nariai?

Visų pirma reikia noro, tada kažkiek prisidėti prie klubo organizuojamų renginių, domėtis veikla. 3 mėn. yra bandomasis laikotarpis, kurio metu jis būna klubo fanu.
Po bandomojo laikotarpio - simbolinis metinis nario mokestis, tada visuotiniame narių susirinkime balsavimas - ir tu jau klubo narys. Klubo nariai gauna visas sąlygas muzikuoti, kurti vaidinimus ir t.t., tai yra: patalpas kuriose jie gali repetuoti su klubo aparatūra, apšvietimu, susipažinti su įžymiais žmonėmis. Nemokamai lankytis įvairiose renginiuose, kurie vyksta ir kituose miestuose....I l g a a m ž i š k u m a s. Rockmergė gyvavo senai senai. Porą kartų ji buvo gaivinama, kartais taip skausmingai, kad net gyvent nesinorėdavo. Bet štai ėmė ir pakilo. Jau vien tai , kad idėja gyva tiek ilgai leidžia ją vadinti senole ilgaamžia. Ilgaamžiškumas matosi ir žiūrint į ateities perpektyvas. Aišku, kad vaiduoklis Kasparas ir jo drym-tymas kažkada pasens, pasigimdys vaikų ir pan. Bet į veiklą įjungiami jauni žmogeliai, kurie tes rockmergės tradicijas tiesiogiai. Arba netiesiogiai, toliau vykdydami projektus kuriems idėja gimė, ruselio tamsoje. Pridetinės vertės kūrimas. Ne sau kaip asmeniui, ne mum kaip klubui, ne kažkam kitam o Ukmergei. Nes kas mes esame dabar? Miestas su daug viduje vykstančių nesąmonių. Ką mes galėtume duoti? Įvaizdį, žinutę, stilių. Esam rokavas miestas. Gyvenam atvirom „dūšiom“, gal kiek linkę į melancholiją ir senus gerus laikus. Bet tame čia ir Rockas...
Talentingus (ir netik :P) žmones, norinčius prisidėti prie mūsų, prašome savo pasiūlymus siųsti el. paštu rockmerge@gmail.com


Rockmergė @ FACEBOOK © Rockmergė, 2019.